Government of Nepal

Ministry of Land management, Co-Operatives and Poverty Alleviation

Department of Co-Operatives

Co-operative Training and Research Center

Updated site : ctrc.gov.np

HIGHLIGHTS : सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना बोलपत्र सूचना सूचीमा समावेश हुन चाहने परामर्शदाताले आवेदन दिने वारेको सूचना

Welcome

शिक्षा, सूचना तथा प्रशिक्षणसंग समबन्धित कृयाकलापहरुका माध्यमबाट देशको सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने तथा सहकारी क्षेत्रमा केन्द्रीत रही अध्ययन, अनुसन्धान एवं विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित एवं संचालित छ । सहकारी संघ संस्थाका संचालक पदाधिकारी, सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन एवं व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख निकाय सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग तथा उक्त विभाग मातहत देशको विभिन्न स्थानमा रहेका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु समेतलाई प्रशिक्षण प्रदान गरी उनीहरुको ज्ञान, सिप र धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी सहित वि.सं. २०१९ सालमा यस केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । काठमाण्डौको नयां वानेश्वरमा २१ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यस केन्द्रमा पुरुष तथा महिला छात्रवास, चमेना गृह, प्रशिक्षण कक्षहरुका अलावा पुस्तकालय एवं प्रशिक्षक आवास समेत रहेका छन् । स्थापना काल देखि हाल सम्म यस केन्द्रले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको परिसिमा भित्र रही आफ्ना कृयाकलापहरु सम्पादन गर्दै आईरहेको छ । यस क्रममा करिब २० हजार जनशक्तिलाई प्रशिक्षण सेवा प्रदान गरिसकेको छ ।

 परिकल्पना (Vision)
“देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण” रहेको छ ।

 ध्येय (Mission) 
शिक्षा, सुचना, तालिम र अनुसन्धानमूलक क्रिर्याकलापहरुलाई आधुनिक एवं बैज्ञानिक बनाउदै सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिको व्यवस्थापकीय क्षमतामा गुणस्तरीय परिवर्तनको सुनिश्चितता ल्याउने ।

 

लक्ष्य तथा उद्देश्य (Goal and Objective) 

(क) सहकारी संघ, संस्थाका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुमा व्यावसायिक क्षमता तथा सोचको विकास गर्ने ।
(ख) सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य एवं देशको प्रचलित कानून, नीति अनुरुप चल्न सहकारी संस्थाहरुलाई अभिप्रेरित गर्ने ।
(ग) सहकारीका विविध विषयहरुमा अध्ययन/अनुसन्धान गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउने ।
(घ) सहकारीका विविध विषयहरुमा तालिम तथा पाठ्य सामग्री तयारी एवं प्रकाशन गरी व्यवसायिक जागरण सिर्जना गर्ने ।
(ङ) सहकारी क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
(च) सहकारी क्षेत्रमा दक्ष नेतृत्व विकासका लागि सार्थक पहल कदमी लिने ।
(छ) नेपाल भित्र तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा संस्थागत एवं नीतिगत पैरवी गरी ख्याती अभिबृद्धि गर्ने/गराउने ।

 


 

Upendra Bahadur Dhungana
Principal

 


 

Basudev Bhattarai
Information Officer